Modul & Buku Panduan

Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan beberapa modul dan buku panduan untuk kegunaan dan rujukan kita bersama:

Modul Multimedia Dalam PdPc STEM Abad Ke-21 Buku Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad Ke-21