Kemudahan Pinjaman Netbook 1Malaysia

Merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Bil. 8 Tahun 2015, KPM telah memperuntukkan sebilangan netbook yang ditempatkan di PKG untuk dipinjamkan kepada guru-guru yang memerlukannya.  Peminjaman adalah seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Perkhidmatan Pinjaman dan Penggunaan Netbook 1Malaysia bagi guru-guru Sekolah KPM yang berkuat kuasa mulai 4 Jun 2015.

Berikut adalah Carta Alir Pinjaman Netbook tersebut.