Merafak sembah,
ucapan setinggi-tinggi tahniah
ke bawah
Duli Yang Maha Mulia
Sultan Kelantan Darul Na'im,
Sultan Muhammad V
atas pelantikan sebagai
Seri Paduka Baginda
Yang Di-Pertuan Agong XV

berkuatkuasa
13 Disember 2016.
Semoga Allah lanjutkan usia tuanku.

Login Form